Program : 07.00 - 21.00 (Luni - Vineri)

Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara

Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara
Grupa de varsta gen Numar de puncte/ persoana/an Valoare garantata a
punctului per capita in vigoare (lei)
Valoare decontata medic
specialist/ persoana/an (lei)
Valoare decontata medic primar/
persoana/an (lei)
Valoare decontata medic /
persoana/an (lei)
c0 c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20% c6=c4-c4*10%
0 - 3 ani M 13.0 10


F 13.0 10


4-18 ani M 8.0 10


F 8.0 10


19-39 ani M 3.0 10


F 4.0 10


40-59 ani M 7.0 10


F 8.0 10


60+ ani M 11.0 10


F 11.0 10


in situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrise persoane institutionalizate - copii incredintati sau dati in plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de ingrijire si asistenta - si persoane private de libertate aflate in custodia statului, potrivit legii, numarul de puncte aferent acestora se majoreaza cu 5% fata de punctajul acordat grupei de varsta in care se incadreaza.Denumire serviciu medical Frecventa/Plafon Nr. Puncte pentru serviciile decontate prin plata pe serviciu Valoare garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialist Tarif decontat pe serviciu pentru medic primar Tarif decontat pe serviciu pentru medic fara grad profesional
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20% c7=c5-c5x10%
A. Pachet minimal

1. Servicii medicale pentru situatiile de
urgenta medico-chirurgicala
1 consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta 5,5 puncte/consultatie 4,00


2. Supraveghere si depistare de boli cu potential endemo-epidemic 1 consultatie per persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie 5,5 puncte/consultatie 4,00


3. Monitorizarea evolutiei sarcinii si lehuziei
a) luarea in evidenta in primul trimestru; 1 consultatie 5,5 puncte/consultatie 4,00


b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a; 1 consultatie pentru fiecare luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


c) supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv; 2 consultatii pentru fiecare luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


d) urmarirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


e) urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere
- la domiciliu;
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


4. Servicii de planificare familiala 2 consultatii/an calendaristic/persoana 5,5 puncte/consultatie 4,00


5. Constatarea decesului cu sau fara eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului 4,00


6. Servicii de preventie
Consultatia preventiva pentru persoanele in varsta de peste 18 ani 1 consultatie o data la 3 ani calendaristici 5,5 puncte/consultatie 4,00


B. Pachet de baza
1. Serviciile medicale preventive si profilactice acordate asiguratilor cu varsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate
- la domiciliul copilului
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


b) - la 1 luna -
- la domiciliul copilului
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 si 36 luni 1 consultatie pentru fiecare din lunile nominalizate 5,5 puncte/consultatie 4,00


d) - de la 4 la 18 ani 1 consultatie/an/asigurat 5,5 puncte/consultatie 4,00


2. Monitorizarea evolutiei sarcinii si lauziei
a) luarea in evidenta in primul trimestru; 1 consultatie 5,5 puncte/consultatie 4,00


b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a; 1 consultatie pentru fiecare luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


c) supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv; 2 consultatii pentru fiecare luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


d) urmarirea lehuzei la externarea din maternitate
- la domiciliu;
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


e) urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere -
- la domiciliu;
1 consultatie la domiciliu 15 puncte/consultatie 4,00


3. Evaluarea, interventia si monitorizarea adultului asimptomatic
a) asigurati cu varsta intre 18 si 39 ani 2 consultatii/asigurat o data la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultatie 4,00


b) asigurati cu varsta intre 18 si 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc inalt 1 - 2 consultatii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultatie 4,00


c) asigurati cu varsta >40 ani 1 - 3 consultatii/asigurat/pachet preventie anual; consultatiile pot fi acordate intr-un interval de maxim 6 luni consecutive; Pana la 21 puncte /pachet de preventie; intervalul de 6 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul pachetului;
Se raporteaza fiecare consultatie odata cu activitatea lunii in care a fost efectuata
4,00


c.1) consultatie evaluare initiala 1 consultatie/pachet preventie 5,5 puncte/consultatie 4,00


c.2) consultatie pentru interventie individuala privind riscurile modificabile 1 consultatie /pachet preventie 5,5 puncte/sedinta 4,00


c.3) consultatie pentru monitorizare/control 1 consultatie/pachet preventie 10 puncte/consultatie 4,00


4. Servicii medicale curative
a) Consultatia in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute si acutizarile unor afectiuni cronice 2 consultatii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultatie 4,00


a1) Consultatiile pentru bolile cu potential endemoepidemic ce necesita izolare, acordate la distanta 2 consultatii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultatie 4,00


b) Consultatii periodice pentru ingrijirea generala a asiguratilor cu boli cronice – la cabinet 1 consultatie/asigurat/luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


b1) Consultatiile pentru afectiunile cronice acordate la distanta 1 consultatie/asigurat/luna 5,5 puncte/consultatie 4,00


c) Management de caz:
c.1) evaluarea initiala a cazului nou

c.1.1) evaluarea initiala a cazului nou de HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 4,00


c.1.2) evaluarea initiala a cazului nou de astm bronsic si boala cronica respiratorie obstructiva - BPOC 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 4,00


c.1.3) evaluarea initiala a cazului nou de boala cronica de rinichi 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 4,00O singura data, in trimestrul in care a fost facuta confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevazute la pct. c.1.1), c.1.2) si c.1.3) 4,00


c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse in managementul de caz (HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2, astm bronsic si boala cronica respiratorie obstructiva - BPOC, boala cronica de rinichi) 2 consultatii in cadrul - monitorizarii managementului de caz 6 puncte/consultatie in cadrul monitorizarii - management de caz; Se raporteaza fiecare consultatie odata cu activitatea lunii in care a fost efectuata, iar intervalul maxim intre cele 2 consultatii este de 90 de zile;
O noua monitorizare de management de caz se efectueaza dupa 6 luni consecutive, calculate fata de luna in care a fost efectuata cea de a doua consultatie din cadrul monitorizarii anterioare a managementului de caz.
4,00


5. Servicii la domiciliu:
a) Urgenta 1 consultatie pentru fiecare situatie de urgenta 15 puncte/consultatie 4,00


b) Episod acut/subacut/ acutizari ale bolilor cronice 2 consultatii/episod 15 puncte/consultatie 4,00


c) Boli cronice 1 consultatie/asigurat/luna 15 puncte/consultatie 4,00


d) Management de caz pentru asiguratii nedeplasabili inscrisi pe lista proprie

d.1) evaluarea initiala a cazului nou

d.1.1) evaluarea initiala a cazului nou de HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 15,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; 4,00


d.1.2) evaluarea initiala a cazului nou de astm bronsic si boala cronica respiratorie obstructiva - BPOC 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 15,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; 4,00


d.1.3) evaluarea initiala a cazului nou de boala cronica de rinichi 3 consultatii ce pot fi acordate intr-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca data de inceput data primei consultatii in cadrul evaluarii; 15,5 puncte/consultatie in cadrul evaluarii initiale a cazului nou; 4,00O singura data, in trimestrul in care a fost facuta confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate 4,00


d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse in managementul de caz (HTA dislipidemie si diabet zaharat tip 2, astm bronsic si boala respiratorie obstructiva - BPOC, boala cronica de rinichi) 2 consultatii in cadrul - monitorizarii managementului de caz 16 puncte/consultatie in cadrul monitorizarii- management de caz;
- Se raporteaza fiecare consultatie odata cu activitatea lunii in care a fost efectuata, iar intervalul maxim intre cele 2 consultatii este de 90 de zile;
- O noua monitorizare de management de caz se efectueaza dupa 6 luni consecutive calculate fata de luna in care a fost efectuata cea de a doua consultatie din cadrul monitorizarii anterioare a managementului de caz.
4,00


e) Constatarea decesului cu sau fara eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului 4,00


6. Administrare schema tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat conform schemei stabilite de catre medicul pneumolog 40 de puncte/ luna /asigurat cu conditia realizarii schemei complete de tratament 4,00


7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie si confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar 15 puncte/caz/in luna in care medicul de familie a primit confirmarea 4,00


8. Servicii Medicale Diagnostice si Terapeutice

Tarif decontat pe serviciu/ medic. Tariful include materiale sanitare si consumabilele
a)       Spirometrie
10 puncte/serviciu 4,00
b)       Masurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore
20 puncte/serviciu 4,00
c)       Masurarea indicelui de presiune glezna - brat
10 puncte/serviciu 4,00
d)       Efectuarea si interpretarea electrocardiogramei
10 puncte/serviciu 4,00
e) Tuseu rectal
10 puncte/serviciu 4,00
f) Tamponament anterior epistaxis
15 puncte/serviciu 4,00
g) Extractie corp strain din fosele nazale
15 puncte/serviciu 4,00
h) Extractie corp strain din conductul auditiv extern – inclusiv dopul de cerumen
15 puncte/serviciu 4,00
i) Administrare medicatie aerosoli (nu include medicatia)
7 puncte/serviciu 4,00
j) Evacuare fecalom cu/fara clisma evacuatorie
20 puncte/serviciu 4,00
k) Sondaj vezical
20 puncte/serviciu 4,00
l) Imobilizare entorsa
15 puncte/serviciu 4,00
m) Tratamentul chirurgical al panaritiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plagi taiate superficial, intepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscente plagi, arsuri, extractie corpi straini tesut moale (anestezie, excizie, sutura, inclusiv indepartarea firelor, pansament)
20 puncte/serviciu 4,00
n) Supraveghere travaliu fara nastere
100 puncte/serviciu 4,00
o) Nastere inopinata
200 puncte/serviciu 4,00
p) Testul monofilamentului
10 puncte/serviciu 4,00
q) Peakflowmetrie
10 puncte/serviciu 4,00
r) Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include medicatia)
4,5 puncte/serviciu 4,00
s) Pansamente, suprimat fire
10 puncte/serviciu 4,00
s) Administrarea de oxigen pana la predarea catre echipajul de prim ajutor
10 puncte/serviciu 4,00
9. servicii aditionale


Tarif (lei) Tarif (lei) Tarif (lei)
a) ecografie generala - abdomen si pelvis Maximum 3 investigatii pe ora/medic

60 lei 60 lei 60 lei