Program : 07.00 - 21.00 (Luni - Vineri)

Analize

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

Nume COD Pret
Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite,formula leucocitara, indici eritrocitari*1 26.001 14.01 Lei
Numaratoare reticulocite 26.002 5.62 Lei
Examen citologic al frotiului sanguin*3 26.003 18.62 Lei
VSH*1 26040 2.63 Lei
Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1 260.501 7.54 Lei
Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1 260.502 7.88 Lei
Anticorpi specifici anti Rh la gravida 26.059 7.54 Lei
Timp Quick si INR*1 (International Normalised Ratio 26.101 14.68 Lei
APTT 26.102 12.03 Lei
Fibrinogenemie*1 26.103 13.68 Lei
Proteine totale serice*1 21.002 7.04 Lei
Electroforeza proteinelor serice*1 21.003 15.02 Lei
Feritina serica*1 210.063 40.00 Lei
Uree serica*1 21.011 5.86 Lei
Acid uric seric*1 21.012 5.86 Lei
Creatinina serica*1, ** 21.014 5.96 Lei
Bilirubina totala*1 21.015 5.86 Lei
Bilirubina directa*1 21.016 5.86 Lei
Glicemie*1 21020 5.76 Lei
Colesterol seric total*1 210.303 5.76 Lei
HDL colesterol*1 210.304 8.19 Lei
LDL colesterol*1 210.305 7.69 Lei
Trigliceride serice*1 210.306 7.04 Lei
TGP*1 210.402 5.86 Lei
TGO*1 210.403 5.83 Lei
Creatinkinaza CK *1 210.404 10.00 Lei
Gama GT *1 210.406 7.99 Lei
Fosfataza alcalina*1 210.409 7.79 Lei
Sodiu seric*1 210500 10.00 Lei
Potasiu seric*1 210.501 11.00 Lei
Calciu seric total*1 210.503 5.37 Lei
Calciu ionic seric*1 210.504 7.88 Lei
Magneziemie*1 210.505 5.37 Lei
Sideremie*1 210.506 7.01 Lei
Fosfor (fosfat seric*9 210.507 13.00 Lei
Examen complet de urina (sumar + sediment *1 22600 9.34 Lei
Dozare proteine urinare*1 22.604 5.37 Lei
Microalbuminuria (albumina urinara *8 22.612 22.00 Lei
Dozare glucoza urinara*1 22.622 5.37 Lei
Creatinina urinara *8 22.623 8.00 Lei
TTGO (test de toleranta la glucoza per os *10 2.1020.1 35.00 Lei
HBA1c*10 21026 38.00 Lei
TSH*1 22500 20.05 Lei
FT4*1 22.502 20.83 Lei
Parathormonul seric (PTH 22.507 43.00 Lei
Hormonul foliculinostimulant FSH 22.509 23.82 Lei
Hormonul luteinizant (LH 22510 23.82 Lei
Cortizol 22.514 27.87 Lei
Testosteron 22.521 30.01 Lei
Estradiol 22.522 23.82 Lei
Progesteron 22.523 25.31 Lei
Prolactina 22.525 25.31 Lei
Anti-HAV IgM*2 232.709 40.98 Lei
Ag HBs*1 232.709 31.15 Lei
Anticorpi Anti HCV *1 232.709 64.90 Lei
Testare HIV la gravida*1 232710 33.29 Lei
ASLO*1 240000 11.48 Lei
VDRL*1 sau RPR*1 240010 5.49 Lei
Confirmare TPHA*4 240.013 12.29 Lei
Antigen Helicobacter Pylori*1 240.203 40.00 Lei
Complement seric C3 243.001 8.84 Lei
Complement seric C4 243.001 8.84 Lei
IgG seric 243010 14.77 Lei
IgA seric 243.011 14.77 Lei
IgM seric 243.012 15.01 Lei
IgE seric 243.014 14.29 Lei
Proteina C reactiva*1 240.053 10.67 Lei
Factor reumatoid 243040 7.34 Lei
ATPO 243.044 39.00 Lei
PSA*1 243.135 23.07 Lei
free PSA*6 243.136 23.61 Lei
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1 23.025 15.29 Lei
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1 250.102 15.29 Lei
Urocultura*1 - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 23100 15.29 Lei
Coprocultura*1 - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 23.062 15.29 Lei
Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1 2.50120_1 15.29 Lei
Examen coproparazitologic*1 25100 12.46 Lei
Depistare hemoragii oculte*1 22701 25.00 Lei
Examene din secreTii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1 23074 15.29 Lei
Examene din secreTii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1 250114 15.29 Lei
Examene din secreTii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1 23080 15.29 Lei
Examene din secreTii uretrale - Examen microscopic nativ sicolorat, cultura si identificare fungica *1 250115 15.29 Lei
Examen bacteriologic din secreTii otice - Examen microscopicnativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1 23050 15.29 Lei
Examen fungic din secreTii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1 250119 15.29 Lei
Examen bacteriologic din secreTii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1 23022 15.29 Lei
Examen fungic din secreTii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1 250103 15.29 Lei
Examen bacteriologic din secreTii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1 23040 15.29 Lei
Examen fungic din secreTii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1 250110 15.29 Lei
Examen bacteriologic din colecTie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 25032 15.29 Lei
Examen fungic din colecTie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica 2.50120_2 15.29 Lei
Antibiograma*5 2313 12.23 Lei
Antifungigrama*5 2502 14.55 Lei
Examen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri *7 2.9021_1 130.00 Lei
Examen histopatologic procedura completa HE (4 - 6 blocuri *7 2.9021_2 250.00 Lei
Examen histopatologic procedura completa HE si coloraTii speciale (1 - 3 blocuri *7 2.9010_1 160.00 Lei
Examen histopatologic procedura completa HE si coloraTii speciale (4 - 6 blocuri *7 2.9010_2 280.00 Lei
Teste imunohistochimice* 29030 200 lei/set Lei
Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina(1 - 3 blocuri 29022 100.00 Lei
Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1 29160 40.00 Lei
Citodiagnostic lichid de puncTie 29025 80.00 Lei

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.